Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Thước kẹp đo độ sâu Mitutoyo 527-121

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-753-10

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-752-10

Thước kẹp điện tử Mitutoyo 500-506-10

Thước kẹp điện tử Mitutoyo 500-505-10

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Thước kẹp điện tử Mitutoyo 500-754-10

Thước kẹp điện tử Mitutoyo 500-173

Thước kẹp điện tử Mitutoyo 500-182-20

Thước kẹp điện tử Mitutoyo 500-197-20

Thước kẹp điện tử Mitutoyo 500-181-20

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20